Многофамилни жилищни сгради - ул. "Маринковица"

Многофамилни жилищни сгради - ул. "Маринковица"

Адрес: Маринковица 13