Жилищно строителство

Предлагаме цялостно изграждане на жилищни сгради

  • Изкопни работи;
  • Груб строеж;
  • Покривни работи;
  • ВиК;
  • Ел. инсталации;
  • Довършителни работи;
  • Вертикална планировка;