Саниране на сгради

В годините „Билдинг Компани“ ЕООД участва дейно в „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ .

Част от строително-монтажните работи, извършвани в областта на гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев, гр. София, гр. Перник и с. Гълъбово са:

  • доставка и монтаж на PVC дограма;
  • топлоизолационна система по фасади;
  • топлоизолационна система по тавани;
  • доставка и монтаж на хидроизолация по покрив;
  • смяна на керемиди по покриви;
  • изграждане на мълниезащитна инсталация;
  • освежаване на стълбищна клетка и общи помещения;