ВиК мрежи

В портфолиото си имаме множество реализирани проекти, свързани с реконструкции на водопроводни мрежи в цяла югозападна България.

Част от услугите, които предлагаме са:

  • изкопни работи;
  • монтажни работи /доставка и монтаж на ПЕВП и ПЕ тръби, ПХ, СК, редуцил вентил, колена и др./;
  • пътни работи /направа на пътна основа и асфалтобетонова настилка, тротоари, бордюри и др./;