Многофамилна жилищна сграда - ул. "Бяла лилия"

Многофамилна жилищна сграда - ул. "Бяла лилия"

Адрес: ул. Бяла лилия